STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Wielkopolskim
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Baranowie

  ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
  tel. 062 78 10 454, fax. 62 78 10 405
  www.gci.baranow.ug.gov.pl

  Czynne:

  Poniedziałek: 8.00 - 16.00

  Wtorek - Piątek: 7.30 - 20.30

   Kawiarenka internetowa czynna w godzinach:

   Poniedziałek - Piątek: 17.00 -  20.00


  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
  GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W BARANOWIE

  - Poradnictwo, informacje o szkoleniach, kursach i ofertach pracy dla osób bezrobotnych, w tym dla osób niepełnosprawnych
  - Doradztwo w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia dla absolwentów szkół
  - Informacje i konsultacje w obrębie m.in. prawa pracy i prowadzenia działalności gospodarczej
  - Pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z życiowymi problemami dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  - Kawiarenka internetowa dla mieszkańców gminy Baranów

  Ponadto w GCI:
  - Nauczysz się pisać CV, list motywujący
  - Skorzystasz z internetu w celu szukania pracy
  - Skopiujesz niezbędne dokumenty


  I. Usługi oferowane przez Gminne Centrum Informacji:

  1. Usługi bezpłatne:

  - pomoc w poszukiwaniu pracy, przygotowaniu oferty CV, podania o pracę, udostępnianie wzoru pism itp.;
  - korzystanie przez bezrobotnych z internetu w celu poszukiwania ofert pracy i składania własnych;
  - udostępnianie przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego;
  - udostępnianie informacji z zakresu poradnictwa zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
  - udostępnianie informacji na temat szkół i uczelni;
  pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  - udzielanie informacji na temat funduszy pomocowych. 
  Kawiarenka internetowa.


  2. Usługi płatne:


  - udostępnianie sprzętu komputerowego go celów innych niż poszukiwanie pracy: drukowanie, skanowanie, obróbka graficzna;
  - wyszukiwanie informacji gospodarczych: adresów firm, kontrahentów, itp.;
  - świadczeniu usług biurowych: redagowanie i przepisywanie pism, prac dyplomowych itp.;
  - wykonywanie odbitek ksero;
  - opracowywanie wydawnictw dla lokalnych firm: ulotki reklamowe, materiały promocyjne i reklamowe,
  - pisanie programów o wsparcie finansowe z programów unijnych.
  -wykonywanie stron www


  II. Pomoc przy realizacji zadań gminy:

  1. Promocja gminy:

  -redagowanie folderów o walorach turystycznych, przyrodniczych i gospodarczych gminy;
  - redagowanie strony WWW gminy Baranów;
  - redagowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego – Kurier Baranowa;
  - współudział w organizowaniu lokalnych imprez okolicznościowych.
  - współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

   

  III. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji we współpracy z  organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu kępińskiego